Súkromná obchodná akadémia, Prešov

Súkromná obchodná akadémia, Prešov

Petrovianska 34
08005 Prešov
IČO: 37870548

Informácie o inštitúcii Súkromná obchodná akadémia, Prešov

O ŠKOLE

 

Súkromná obchodná akadémia bola zaradená do siete stredných odborných škôl rozhodnutím Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky pod č. 1883/1994-214. Brány školy pre študentov sa otvorili 1. septembra 1994 na Volgogradskej ulici v Prešove. Prví maturanti opustili školu v júni 1997. Od školského roka 1998/99 Súkromná obchodná akadémia sídli vo vlastných priestoroch na Petrovianskej ulici v Prešove, v blízkosti známeho letného kúpaliska Delňa.
V súčasnosti sa u nás študujú dva študijné odbory a to odbor 63 17 6 Obchodná akadémia a 63 25 6 Ekonomické lýceum. Obidva odbory prešli rozsiahlejšími inováciami, aby ich nové školské vzdelávacie programy plne zodpovedali bezproblémovemu uplatneniu sa našich absolventov v praxi.
Okrem denného štúdia pre absolventov základných škôl máme pre vás pripravené denné a večerné formy maturitného a pomaturitného štúdia.

 

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

 

V školskom roku 2012/13 sme pre vás pripravili nasledujúce formy štúdia:

  • Denné štúdium pre absolventov základných škôl v odbore 63 25 6 Ekonomické lýceum
  • Denné štúdium pre absolventov základných škôl v odbore 63 17 6 Obchodná akadémia
  • Denné nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov bez maturity v odbore 63 17 6 Obchodná akadémia
  • Večerné nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov bez maturity v odbore 63 17 6 Obchodná akadémia
  • Pomaturitné štúdium pre absolventov stredných odborných škôl a gymnázií v odbore 63 17 6 Obchodná akadémia

Kde nás nájdete?

Zobrazit